nghiep-vu-khach-san

HỌC PHÍ: 6.000.000 đồng/ khóa
                    *  Giảm 500.000 đồng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tháng.

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2017

  1. Khai giảng ngày 8/3/2017 – Học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  2. Khai giảng ngày 4/5/2017 – Học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  3. Khai giảng ngày 7/6/2017 – Học buổi tối từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 18:15 đến 20:30)
  4. Khai giảng ngày 5/7/2017 – Học buổi chiều từ Thứ 2 đến thứ Thứ 7 hàng tuần ( từ 13:00 đến 17:45).
  5. Khải giảng ngày 2/8/2017 – Học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  6. Khai giảng ngày 6/09/2017  – Học buổi tối từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 18:15 đến 20:30).
  7. Khải giảng ngày 4/10/2017 – Học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  8. Khải giảng ngày 6/12/2017 – Học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).

Đăng ký học

Chia sẻ nội dung qua