18Th11/16

Bếp trưởng bếp bánh

Thời gian đào tạo: 03 tháng ( học 3 buổi/ tuần) Học phí: 9.000.000 đồng/ khóa ( Học phí đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành) Chương trình dành cho cácXem chi tiết…

16Th11/16

Lớp Bếp Á nâng cao

Lớp: Bếp Á nâng cao  Thời gian đào tạo: 03 tháng ( học 3 buổi / tuần)  HỌC PHÍ: 8.000.000 đồng/ khóa                     *  GiảmXem chi tiết…

16Th11/16

Lớp Bếp Âu

HỌC PHÍ: 15.000.000 đồng/ khóa                     *  Giảm 1.000.000 đồng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tháng. LỊCH KHAI GIẢNG NĂMXem chi tiết…

15Th11/16

Lớp Bánh Âu

HỌC PHÍ: 6.500.000 đồng/ khóa                     *  Giảm 500.000 đồng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tháng. LỊCH KHAI GIẢNG NĂMXem chi tiết…

15Th11/16

Lớp Bếp Việt Nam

HỌC PHÍ: 15.000.000 đồng/ khóa                     •  Giảm 1.000.000 đồng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tháng. LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2017Xem chi tiết…