Thời khóa biểu tuần thứ 32 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22  tháng 09 năm 2014 đến ngày 28  tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 31 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15  tháng 09 năm 2014 đến ngày 21  tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các môn mở trong tháng 9 năm 2014

Học viên còn nợ các môn có tên bên dưới phải đăng ký học lại. Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học lại tại Phòng đào…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 30 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08  tháng 09 năm 2014 đến ngày 14  tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 29 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01  tháng 09 năm 2014 đến ngày 07 tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 28 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25 tháng 08 năm 2014 đến ngày 31 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 27 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18 tháng 08 năm 2014 đến ngày 24 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 8 năm 2014

Học viên còn nợ các môn có tên bên dưới phải đăng ký học lại. Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học lại tại Phòng đào…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 26 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11 tháng 08 năm 2014 đến ngày 17 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 25 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04 tháng 08 năm 2014 đến ngày 10 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết