Thông báo kế hoạch học tập cho lớp Nghiệp vụ tiếp tân 1 năm (HR1004)

Kế hoạch học tập Lớp Nghiệp vụ tiếp tân 1 năm (HR1004).  Xem bằng điện thoại: 

Thời khóa biểu tuần thứ 37 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27  tháng 10 năm 2014 đến ngày 02  tháng 11  năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 36 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20  tháng 10 năm 2014 đến ngày 26  tháng 10 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học Giáo dục quốc phòng năm 2014

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2014 – Từ ngày 21/10/2014 đến 01/11/2014  Xem bằng điện thoại :  

Thời khóa biểu tuần thứ 35 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13  tháng 10 năm 2014 đến ngày 19  tháng 10 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Kế hoạch chia lớp học GDQP năm 2014

Năm 2014 môn GDQP sẽ học tập trung 10 ngày từ 20/10/2014 đến 01/11/2014. Tất cả các lớp được chia thành 16 đại đội và được ký hiệu từ  C1…
Xem chi tiết

Kế hoạch học tập lớp Kỹ thuật chế biến món ăn (CA, CE, CB2006)

Kế hoạch học tập từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014.  Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn chuyên ngành Bếp Á, Bếp Âu, Bánh (CA2006, CE2006, CB2006) Xem bằng điện thoại:

Kế hoạch học tập lớp Quản lý và kinh doanh nhà hàng (RM2022+RM1014)

Kế hoạch học tập lớp từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014 . Lớp Quản lý và kinh doanh nhà hàng (RM2022+RM1014). Xem bằng điện thoại: 

Kế hoạch học tập lớp Quản lý & Kinh doanh khách sạn (HM2026+HM1014)

Kế hoạch học tập từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014 lớp Quản lý & Kinh doanh khách sạn (HM2026+HM1014) Xem bằng điện thoại: 

Kế hoạch học tập lớp Nghiệp vụ hướng dẫn (TG2022+TG1014)

Kế hoạch học tập từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014. Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn (TG2022+TG1014).  Xem chi tiết:  

Thời khóa biểu tuần thứ 34 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06  tháng 10 năm 2014 đến ngày 11  tháng 10 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 33 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29  tháng 09 năm 2014 đến ngày 05  tháng  10 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết