Thời khóa biểu tuần thứ 23 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21 tháng 07 năm 2014 đến ngày 27 tháng 07 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định dạng…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 22 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14 tháng 07 năm 2014 đến ngày 19 tháng 07 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 21 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07 tháng 07 năm 2014 đến ngày 12 tháng 07 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biều tuần thứ 20 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30 tháng 06 năm 2014 đến ngày 06 tháng 07 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 19 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23 tháng 06 năm 2014 đến ngày 29 tháng 06 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 18 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18 tháng 06 năm 2014 đến ngày 22 tháng 06 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 6 năm 2014

Học viên còn nợ các môn có tên bên dưới phải đăng ký học lại. Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học lại tại Phòng đào tạo. Mọi…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 17 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 09 tháng 06 năm 2014 đến ngày 15 tháng 06 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 16 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 15 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26 tháng 05 năm 2014 đến ngày 31 tháng 05 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết