Hướng dẫn du lịch
Chuyên ngành đào tạo Hướng dẫn du lịch – Hệ trung cấp chính quy. Chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn chủ yếu dựa vào bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) cho Nghiệp vụ Hướng dẫn do Tổng cục Du lịch Việt Nam thực hiện với sự trợ giúp của Liên Minh châu âu (E.U).…Chi tiết
Quản lý khách sạn
Chuyên ngành đào tạo Quản lý khách sạn – Hệ trung cấp chính quy. Chương trình đào tạo chủ yếu dựa vào bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS). Đào tạo học viên có khả năng làm việc tại các khu vực Phòng, Nhà hàng, Lễ tân của khách sạn…Chi tiết
Quản lý nhà hàng
Chuyên ngành đào tạo Quản lý nhà hàng – Hệ trung cấp chính quy. Chương trình đào tạo chủ yếu dựa vào bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) cho Nghiệp vụ nhà hàng do Tổng cục Du lịch Việt Nam thực hiện với sự trợ giúp của Liên Minh châu Âu (E.U)…Chi tiết
Chế biến món ăn
Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật chế biến món ăn – Hệ trung cấp chính quy. Chương trình đào tạo chủ yếu dựa vào bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) cho ngành Kỹ thuật chế biến món ăn Á,Âu do Tổng cục Du lịch Việt Nam thực hiện với sự trợ giúp của Liên Minh châu Âu (E.U)…Chi tiết

CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC