7 thoughts on “Chuẩn đầu ra ngành Quản lý khách sạn

  1. Ngành Quản lý khách sạn có 2 hệ:
   Hệ trung cấp 2 năm đối tượng đầu vào là học sinh tốt nghiệp THPT. Thời gian học 2 năm.
   Hệ trung cấp 1 năm đối tượng đầu vào là thí sinh đã tốt nghiệp từ TC trở lên ngành khác, thời gian học là 1 năm.

  1. Chào em.
   Lịch học các lớp trung cấp tại trường là cố định theo từng buổi. Sáng, chiều hoặc tối. Khi đăng ký học một buổi, thời gian còn lại nếu sắp xếp được thì em xin đi làm thêm trong thời gian còn trống.
   Trường có trung tâm giới thiệu việc làm cho học viên, nếu có nhu cầu về việc làm phù hợp em đăng ký với phòng này để được giới thiệu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.