2 thoughts on “Danh sách kết quả tốt nghiệp lớp Quản lý nhà hàng RM2024

    1. Chào em.
      Em nhận hồ sơ tuyển sinh Liên thông Đại Học Mổ tại Văn phòng trường STHC nhé. Khóa kế tiếp nhập học vào tháng 4/2018.
      Thông báo tuyển sinh Admin sẽ sớm up lên trang web trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *