BÁNH ÂU - 02 THÁNG

BÁNH ÂU - 02 THÁNG

Lớp Kỹ thuật làm bánh Âu căn bản. Thời gian đào tạo 2 tháng, tuần học 3 buổi. Học thực hành chế biến 30 loại bánh âu căn bản

BÁNH ÂU NÂNG CAO - 02 THÁNG

BÁNH ÂU NÂNG CAO - 02 THÁNG

Lớp bánh Âu nâng cao - Thời gian đào tạo 02 tháng. Sau khi học xong người học có thể chế biến được các loại bánh âu nâng cao phổ biến hiện nay đang sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn Âu

KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU - 04 THÁNG

KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU - 04 THÁNG

Lớp Kỹ thuật làm bánh Âu - Trường Saigontourist - Đào tạo từ Kỹ thuật làm bánh Âu căn bản đến nâng cao. Thời gian học 3 tháng, học tuần 3 buổi

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VIỆT - 05 THÁNG

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VIỆT - 05 THÁNG

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Việt - Trường Saigontourist đào tạo thực hành các món ăn truyền thống Việt Nam, các món ăn Việt Nam hiện đại. Học thực hành trên nguyên liệu thật, được dùng thử sản phẩm sau khi học

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - 05 THÁNG

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - 05 THÁNG

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Âu - Thời gian đào tạo 05 tháng, học 4 buổi/ tuần. Trường Saigontourist dạy thực hành trên nguyên liệu thật, học viên được dùng sau khi thực hành

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á - 04 THÁNG

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á - 04 THÁNG

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn chuyên Á - Thời gian học 4 tháng, Trường Saigontourist đào tạo thực hành các món ăn Châu Á, thời lượng học thực hành chiếm hơn 70%. Người học được dùng thử sản phẩm sau khi học

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH - 04 THÁNG

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH - 04 THÁNG

Lớp bếp trưởng điều hành - Đối tượng học đã có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận bếp của nhà hàng, khách sạn hoặc đã học qua các lớp đào tạo Kỹ thuật chế biến món ăn, Bếp việt nam, Bếp âu, Bánh âu, Bếp Á nâng cao, .. tại trường.

PHA CHẾ CÀ PHÊ NGHỆ THUẬT - 1,5 THÁNG

PHA CHẾ CÀ PHÊ NGHỆ THUẬT - 1,5 THÁNG

Lớp Barista - Trường Saigontourist. Thời gian đào tạo 1,5 tháng. Học 3 buổi/ tuần. Học thực hành pha chế cà phê nghệ thuật từ cà phê Espresso

PHA CHẾ RƯỢU (BARTENDER) - 03 THÁNG

PHA CHẾ RƯỢU (BARTENDER) - 03 THÁNG

Lớp Bartender - Thời gian đào tạo 3 tháng. Tuần học 3 buổi. Đào tạo thực hành pha chế các loại rượu mạnh, rượu nhẹ, pha chế cocktail sáng tạo

PHA SINH TỐ VÀ TRÀ SỮA - 1,5 THÁNG

PHA SINH TỐ VÀ TRÀ SỮA - 1,5 THÁNG

Lớp và chế sinh tố và trà sữa - Trường Saigontourist dạy 02 tháng ( tuần học 3 buổi). Thực hành pha chế các loại sinh tố, trà sữa mới theo trào lưu hiện nay

KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG - 04 THÁNG

KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG - 04 THÁNG

Lớp Kỹ thuật pha chế đồ uống - Thời gian đào tạo 4 tháng ( 3 buổi/ tuần). Sau khi học xong làm việc được tại bộ phận pha chế của nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh khác.

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - 04 THÁNG

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - 04 THÁNG

Lớp nghiệp vụ nhà hàng - Khách sạn - Trường Saigontourist đào tạo nghiệp vụ phục vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồn phòng trong khách sạn. Môi trường thực tập thực tế như khách sạn từ 3 sao trở lên