Trần Thanh Huy – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Chế biến Món ăn

Thầy Trần Thanh Huy

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Minh Thạnh – Trưởng Bộ môn Tiếp tân

Thầy Nguyễn Minh Thạnh

Trưởng Bộ môn Tiếp tân
Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch
do-minh-triet-min

Thầy Đỗ Minh triết

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Ngô Văn Hoàn – Giáo viên Bartender – Trường Saigontourist

Thầy Ngô Văn Hoàn

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Hồ Thị Bạch Lan – Giáo viên bộ môn Bếp Bánh – Trường Saigontourist

Cô Hồ Thị Bạch Lan

Giáo viên bộ môn Bếp - Bánh
Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
Thầy Dương Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Thầy Dương Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng
Cô Võ Thị Mỹ Vân – Phó Hiệu Trưởng – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Mỹ Vân

Phó Hiệu Trưởng
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Phạm Thị Đông – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Phạm Thị Đông

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật
Thầy Nguyễn Thiện Mỹ – Giáo viên bộ môn F&B – trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Thiện Mỹ

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Tất Hà Mỹ Linh – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường STHC

Cô Tất Hà Mỹ Linh

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh – Giáo viên bộ môn Nhà hàng – Trường STHC

Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Lê Thị Minh Nguyên – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Lê Thị Minh Nguyên

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Trần Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Trần Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giáo viên Bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Cô Nguyễn Kim Anh – Giáo viên Thiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Kim Anh

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Nguyễn Hữu Hoàng – Giáo viên Bánh âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Hoàng

Giáo viên Bánh âu
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Giáo viên Bộ môn Nhà hàng
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc – Giáo viên tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Cô Khưu Thùy Linh – Giáo viên Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – STHC

Cô Khưu Thùy Linh

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Vũ Thị Thúy Vi – Giáo viên Chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Vũ Thị Thúy Vi

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Nguyễn Lê Thùy Dương – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Lê Thùy Dương

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Huỳnh Vĩnh Phương – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Huỳnh Vĩnh Phương

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo –  Giáo viên Bộ môn Hướng Dẫn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
Thầy Vũ Thành Thái – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Vũ Thành Thái

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Quách Thanh Toàn – Trưởng bộ môn Hướng dẫn – trường STHC

Thầy Quách Thanh Toàn

Trưởng Bộ môn Hướng dẫn
Nguyễn Thị Hồng Loan – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Trần Thị Thu Khánh – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Cô Trần Thị Thu Khánh

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Thầy Nguyễn Ngọc Dũng – Giáo viên dạy Bánh Âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng

Giáo viên dạy Bánh Âu
Nguyễn Đình Thy – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Đình Thy

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Vũ Bạch Văn Dũng – Giáo Viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Vũ Bạch Văn Dũng

Trưởng bộ môn F&B
Trương Minh Hiền – Giáo viên Bộ môn Hướng dẫn – Trường STHC

Thầy Trương Minh Hiền

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
Cô Trần Thị Bích Hồng – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Trần Thị Bích Hồng

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Nguyễn Khoa – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Khoa

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên bộ môn Bếp
Thầy Võ Thành Luân – Giáo viên Tiếng Anh – Trường STHC

Thầy Võ Thành Luân

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Huỳnh Văn Hải – Trưởng Bộ Môn Housekeeping – Trường STHC

Thầy Huỳnh Văn Hải

Trưởng Bộ Môn Housekeeping
Thầy Lê Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Lê Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Bùi Công Thành – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Thầy Bùi Công Thành

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Ngô Thị Lan Chi

Cô Ngô Thị Lan Chi

Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ