BỘ MÔN TIẾP TÂN
Thầy Nguyễn Minh Thạnh – Trưởng Bộ môn Tiếp tân

Thầy Nguyễn Minh Thạnh

Trưởng Bộ môn Tiếp tân
my

Cô Quan Tiểu Mỹ

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
oanh

Cô Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn

Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn
Thầy Lê Minh Anh Tuấn – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường Saigontourist

Thầy Lê Minh Anh Tuấn

Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn
Cô Trịnh Thị Chung Tú – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn

Cô Trịnh Thị Chung Tú

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Vũ Thị Thúy Vi – Giáo viên Chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Vũ Thị Thúy Vi

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Huỳnh Vĩnh Phương – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Huỳnh Vĩnh Phương

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Vũ Thành Thái – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Vũ Thành Thái

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Loan – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Nguyễn Đình Thy – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Đình Thy

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Nguyễn Khoa – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Khoa

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
BỘ MÔN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
Trần Thanh Huy – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Chế biến Món ăn

Thầy Trần Thanh Huy

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Nguyễn Kim Hồng – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Cô Nguyễn Kim Hồng

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Đinh Thị Thu Hằng – Giáo viên dạy môn dinh dưỡng học, trường Saigontourist

Cô Đinh Thị Thu Hằng

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Quách Thiên Tường – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Quách Thiên Tường

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Thanh Vũ – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Thanh Vũ

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Lê Cương – Giáo viên bộ môn Kỹ Thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Lê Cương

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nalinda Prabath – Giáo viên bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nalinda Prabath

Giáo viên bếp âu
Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Trần Thị Thanh Tuyền – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Cô Trần Thị Thanh Tuyền

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Uông Tòng Cáng – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Thầy Uông Tòng Cáng

Giáo viên bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan – Giáo viên Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Hồ Thị Bạch Lan – Giáo viên bộ môn Bếp Bánh – Trường Saigontourist

Cô Hồ Thị Bạch Lan

Giáo viên bộ môn Bếp - Bánh
Cô Phạm Thị Đông – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Phạm Thị Đông

Giáo viên bộ môn Bếp
Thầy Nguyễn Hữu Hoàng – Giáo viên Bánh âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Hoàng

Giáo viên Bánh âu
Cô Khưu Thùy Linh – Giáo viên Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – STHC

Cô Khưu Thùy Linh

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Ngọc Dũng – Giáo viên dạy Bánh Âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng

Giáo viên dạy Bánh Âu
Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Bùi Công Thành – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Thầy Bùi Công Thành

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
Cô Bùi Thị Kim Loan – Giáo viên tiếng anh

Cô Bùi Thị Kim Loan

Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ
Cô Nguyễn Ngân Phương – Giáo viên tiếng anh

Cô Nguyễn Ngân Phương

Giáo viên Tiếng anh
Thầy Trần Tuấn Anh – Giáo viên tiếng anh

Thầy Trần Tuấn Anh

Giáo viên tiếng anh
Cô Nguyễn Thị Thúy Anh – Giáo viên tiếng anh

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

Giáo viên tiếng anh
Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Cô Nguyễn Kim Anh – Giáo viên Thiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Kim Anh

Giáo viên tiếng Anh
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc – Giáo viên tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Cô Trần Thị Bích Hồng – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Trần Thị Bích Hồng

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Võ Thành Luân – Giáo viên Tiếng Anh – Trường STHC

Thầy Võ Thành Luân

Giáo viên tiếng Anh
BỘ MÔN HOUSEKEEPING
Thầy Huỳnh Văn Hải – Trưởng Bộ Môn Housekeeping – Trường STHC

Thầy Huỳnh Văn Hải

Trưởng Bộ Môn Housekeeping
Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Cô Trần Thị Thu Khánh – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Cô Trần Thị Thu Khánh

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Dinh-minh-man

Thầy Đinh Minh Mẫn

Giáo viên bộ môn Housekeeping
BỘ MÔN F&B
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Phụ trách bộ môn F&B
do-minh-triet-min

Thầy Đỗ Minh triết

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Ngô Văn Hoàn – Giáo viên Bartender – Trường Saigontourist

Thầy Ngô Văn Hoàn

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh – Giáo viên bộ môn Nhà hàng – Trường STHC

Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Trần Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Trần Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Giáo viên Bộ môn Nhà hàng
Thầy Lê Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Lê Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
BỘ MÔN HƯỚNG DẪN
Thầy Quách Thanh Toàn – Trưởng bộ môn Hướng dẫn – trường STHC

Thầy Quách Thanh Toàn

Trưởng Bộ môn Hướng dẫn
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo –  Giáo viên Bộ môn Hướng Dẫn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
Trương Minh Hiền – Giáo viên Bộ môn Hướng dẫn – Trường STHC

Thầy Trương Minh Hiền

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
nguyen-giang-nam

Thầy Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH
BỘ MÔN CƠ BẢN
Cô Nguyễn Thu Cúc – Giáo viên Sales & Marketing

Cô Nguyễn Thu Cúc

Giáo viên Sales & Marketing
Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch
Thầy Nguyễn Văn Nhựt – Giáo viên Marketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Văn Nhựt

Giáo viên Marketing du lịch
Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật