Thầy Dương Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Thầy Dương Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng
Cô Võ Thị Mỹ Vân – Phó Hiệu Trưởng – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Mỹ Vân

Phó Hiệu Trưởng
Cô Ngô Thị Kim Oanh

Cô Ngô Thị Kim Oanh

Phó Hiệu Trưởng
Thầy Quách Thanh Toàn – Trưởng bộ môn Hướng dẫn – trường STHC

Thầy Quách Thanh Toàn

Trưởng Bộ môn Hướng dẫn
Thầy Vũ Bạch Văn Dũng – Giáo Viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Vũ Bạch Văn Dũng

Trưởng bộ môn F&B
Thầy Huỳnh Văn Hải – Trưởng Bộ Môn Housekeeping – Trường STHC

Thầy Huỳnh Văn Hải

Trưởng Bộ Môn Housekeeping
Trần Thanh Huy – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Chế biến Món ăn

Thầy Trần Thanh Huy

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Minh Thạnh – Trưởng Bộ môn Tiếp tân

Thầy Nguyễn Minh Thạnh

Trưởng Bộ môn Tiếp tân
Cô Nguyễn Thu Cúc – Giáo viên Sales & Marketing

Cô Nguyễn Thu Cúc

Giáo viên Sales & Marketing
my

Cô Quan Tiểu Mỹ

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
oanh

Cô Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch
Cô Bùi Thị Kim Loan – Giáo viên tiếng anh

Cô Bùi Thị Kim Loan

Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ
do-minh-triet-min

Thầy Đỗ Minh triết

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Trịnh Thị Chung Tú – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn

Cô Trịnh Thị Chung Tú

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Ngô Văn Hoàn – Giáo viên Bartender – Trường Saigontourist

Thầy Ngô Văn Hoàn

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Hồ Thị Bạch Lan – Giáo viên bộ môn Bếp Bánh – Trường Saigontourist

Cô Hồ Thị Bạch Lan

Giáo viên bộ môn Bếp - Bánh
Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Phạm Thị Đông – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Phạm Thị Đông

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật
Thầy Nguyễn Thiện Mỹ – Giáo viên bộ môn F&B – trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Thiện Mỹ

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh – Giáo viên bộ môn Nhà hàng – Trường STHC

Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Trần Tuấn Anh – Giáo viên tiếng anh

Thầy Trần Tuấn Anh

Giáo viên tiếng anh
Cô Nguyễn Thị Thúy Anh – Giáo viên tiếng anh

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

Giáo viên tiếng anh
Thầy Trần Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Trần Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Cô Nguyễn Kim Anh – Giáo viên Thiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Kim Anh

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Nguyễn Hữu Hoàng – Giáo viên Bánh âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Hoàng

Giáo viên Bánh âu
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Giáo viên Bộ môn Nhà hàng
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc – Giáo viên tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Cô Khưu Thùy Linh – Giáo viên Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – STHC

Cô Khưu Thùy Linh

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Vũ Thị Thúy Vi – Giáo viên Chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Vũ Thị Thúy Vi

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Huỳnh Vĩnh Phương – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Huỳnh Vĩnh Phương

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo –  Giáo viên Bộ môn Hướng Dẫn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
Thầy Vũ Thành Thái – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Vũ Thành Thái

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Loan – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Trần Thị Thu Khánh – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Cô Trần Thị Thu Khánh

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
Thầy Nguyễn Ngọc Dũng – Giáo viên dạy Bánh Âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng

Giáo viên dạy Bánh Âu
Nguyễn Đình Thy – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Đình Thy

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Trương Minh Hiền – Giáo viên Bộ môn Hướng dẫn – Trường STHC

Thầy Trương Minh Hiền

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
Cô Trần Thị Bích Hồng – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Trần Thị Bích Hồng

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Nguyễn Khoa – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Khoa

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên bộ môn Bếp
Thầy Võ Thành Luân – Giáo viên Tiếng Anh – Trường STHC

Thầy Võ Thành Luân

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Lê Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Lê Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
Thầy Bùi Công Thành – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Thầy Bùi Công Thành

Giáo viên bộ môn Bếp
Dinh-minh-man

Thầy Đinh Minh Mẫn

Giáo viên bộ môn Housekeeping
nguyen-giang-nam

Thầy Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH