Thời gian đào tạo: 03 tháng ( 3 buổi / tuần) 

Học phí: 6.000.000 đồng/ khóa
                    *  Giảm 500.000 đồng khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tháng.

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2018

  1. Khai giảng ngày 8/3/2018 – Học buổi sáng Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  2. Khai giảng ngày 5/4/2018 – Học buổi tối Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 hàng tuần ( từ 17:30 đến 20:30)
  3. Khai giảng ngày 3/5/2018 – Học buổi chiều Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần ( từ 13:00 đến 17:45)
  4. Khai giảng ngày 7/6/2018 – Học buổi sáng Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  5. Khải giảng ngày 5/7/2018 – Học buổi tối Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần ( từ 17:30 đến 20:30)
  6. Khai giảng ngày 2/8/2018  – Học buổi chiều Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 hàng tuần ( từ 13:00 đến 17:45)
  7. Khai giảng ngày 6/9/2018 – Học buổi sáng Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần ( từ 07:00 đến 12:00).
  8. Khai giảng ngày 4/10/2018 – Học buổi tối Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 hàng tuần ( từ 17:30 đến 20:30)
  9. Khai giảng ngày 2/11/2018 – Học buổi chiều Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần ( từ 13:00 đến 17:45)
  10. Khai giảng ngày 6/12/2018 – Học buổi tối Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 hàng tuần ( từ 17:30 đến 20:30)

Đăng ký học

Chia sẻ nội dung qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *