Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp - tổng kết hội thi HSSV giỏi nghề năm 2018