Đoàn Thị Tố Nhân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường Saigontourist

Đoàn Thị Tố Nhân

Cựu học viên ngành Nhà hàng
do-minh-triet-min

Thầy Đỗ Minh triết

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Lương Thanh Thảo – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Cô Lương Thanh Thảo

Phó Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch
Thầy Ngô Văn Hoàn – Giáo viên Bartender – Trường Saigontourist

Thầy Ngô Văn Hoàn

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Hồ Thị Bạch Lan – Giáo viên bộ môn Bếp Bánh – Trường Saigontourist

Cô Hồ Thị Bạch Lan

Giáo viên bộ môn Bếp - Bánh
Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
Thầy Dương Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Thầy Dương Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng
Cô Võ Thị Mỹ Vân – Phó Hiệu Trưởng – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Mỹ Vân

Phó Hiệu Trưởng
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Phạm Thị Đông – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Phạm Thị Đông

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật
Thầy Nguyễn Thiện Mỹ – Giáo viên bộ môn F&B – trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Thiện Mỹ

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Tất Hà Mỹ Linh – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường STHC

Cô Tất Hà Mỹ Linh

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh – Giáo viên bộ môn Nhà hàng – Trường STHC

Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Lê Thị Minh Nguyên – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Lê Thị Minh Nguyên

Giáo viên tiếng Anh
Thầy Trần Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Trần Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B