Cô Võ Thị Mỹ Vân – Phó Hiệu Trưởng – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Mỹ Vân

Hiệu Trưởng
Thầy Quách Thanh Toàn – Trưởng bộ môn Hướng dẫn – trường STHC

Thầy Quách Thanh Toàn

Trưởng Bộ môn Hướng dẫn
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Phụ trách bộ môn F&B
Thầy Huỳnh Văn Hải – Trưởng Bộ Môn Housekeeping – Trường STHC

Thầy Huỳnh Văn Hải

Trưởng Bộ Môn Housekeeping
Trần Thanh Huy – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Chế biến Món ăn

Thầy Trần Thanh Huy

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Minh Thạnh – Trưởng Bộ môn Tiếp tân

Thầy Nguyễn Minh Thạnh

Trưởng Bộ môn Tiếp tân
Cô Nguyễn Thu Cúc – Giáo viên Sales & Marketing

Cô Nguyễn Thu Cúc

Giáo viên Sales & Marketing
my

Cô Quan Tiểu Mỹ

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
oanh

Cô Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch
Cô Nguyễn Kim Hồng – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Cô Nguyễn Kim Hồng

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Văn Nhựt – Giáo viên Marketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Văn Nhựt

Giáo viên Marketing du lịch
Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn

Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn
Thầy Lê Minh Anh Tuấn – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường Saigontourist

Thầy Lê Minh Anh Tuấn

Giáo viên chuyên ngành lễ tân khách sạn
Cô Đinh Thị Thu Hằng – Giáo viên dạy môn dinh dưỡng học, trường Saigontourist

Cô Đinh Thị Thu Hằng

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Quách Thiên Tường – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Quách Thiên Tường

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Thanh Vũ – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Thanh Vũ

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn