Bùi Thị Minh Thi – Cựu học viên Bartender – Trường STHC

Bùi Thị Minh Thi

Cựu học viên Bartender

Giải nhì biểu diễn Bartender (bảng nữ – không có giải nhất) – Hội thi Bartender – Barista Cúp Saigontourist 2014.

Other Members