Cô Đinh Thị Thu Hằng – Giáo viên dạy môn dinh dưỡng học, trường Saigontourist

Cô Đinh Thị Thu Hằng

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
  • Tốt nghiệp Cử nhân hóa học và Thạc sỹ chuyên ngành môi trường
  • Giảng viên dạy môn Dinh Dưỡng Học nhiều năm liền

Other Members