Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết - Giáo viên bộ môn Bếp - Trường STHC
Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên bộ môn Bếp

Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 10 năm làm việc trong bộ phận Bếp Âu tại Khách sạn.

Kinh nghiệm giảng dạy Món âu 10 năm tại STHC.

Châm ngôn sống:

“Vững nghề, lập nghiệp”.

Cô Đỗ Thị Ánh Tuyết
Đánh giá

Other Members