Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật
  • Cử nhân Luật – ĐH Luật.
  • Cử nhân Thư viện thông tin – ĐH KHXHNV.
  • Trung cấp Quản trị khách sạn.

Châm ngôn sống:

“Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện”

Other Members