Cô Lê Thị Minh Nguyên – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Lê Thị Minh Nguyên

Giáo viên tiếng Anh

Tốt nghiệp trường Đại Học Mở Chuyên Ngành Biên Phiên Dịch Ngoại Ngữ.

Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực kinh doanh tại các văn phòng đại diện với các đối tác nước ngoài.

Châm ngôn sống:

“Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho”

Other Members