Cô Lương Thanh Thảo – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Cô Lương Thanh Thảo

Giáo viên
  • Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực (Đại học Griffith, QLD, Australia)
  • Đào tạo viên, Giảng viên của Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (“Certified Hospitality Trainer” – CHT, “Certified Hospitality Educator” – CHE)
  • Kinh nghiệm chuyên môn trong đào tạo & quản lý nhân sự cho doanh nghiệp: 10 năm

Other Members