Cô Ngô Thị Lan Chi

Cô Ngô Thị Lan Chi

Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ

Thạc sĩ Khoa học Ngôn ngữ (Đại học Rouen, Pháp).

Giải xuất sắc cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Việt Pháp năm 1994 (Concours Idecaf 1994).

Kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Châm ngôn sống:

“The best thing about life is that we never stop learning. Whether we are young or old, we always have someone to learn from”. “Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là chúng ta không ngừng học tập. Dù trẻ hay già, chúng ta đều luôn học hỏi được từ người khác”.

Other Members