oanh

Cô Nguyễn Hoàng Oanh

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
  • Chứng chỉ Nghiêp vụ khách sạn – Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist (2016)
  • Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (2017)
  • Nhân viên tuyển dụng và đào tạo phòng Quản lý Nhân sự – Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN (2016)
  • Nhân viên Bộ phận Quản lý Tiền sảnh – Khách sạn Đệ Nhất (2017)
  • Giảng viên chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc khách hàng
  • Chứng chỉ thực hành Nghiệp vụ Khách sạn (2019)
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 03 năm

Other Members