Cô Nguyễn Lê Thùy Dương – Giáo viên Tiếng anh – Trường STHC

Cô Nguyễn Lê Thùy Dương

Giáo viên tiếng Anh

Cử nhân Anh Văn – Đại học Sư Phạm năm 2010.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục: 8 năm

Châm ngôn sống:

“Cần cù bù thông minh”.

Other Members