Cô Nguyễn Thị Thúy Anh – Giáo viên tiếng anh

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

Giáo viên tiếng anh

– Thạc sĩ – LL và PP Giảng dạy tiếng Anh (ĐHKHXHNV)

– GV tiếng Anh trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam

– Nhân viên điều hành trường Anh ngữ quốc tế Bắc Mỹ

– GV tiếng Anh trung tâm Anh Ngữ Bộ Ngoại Giao

Giáo viên chân chính là những người sử dụng chính họ làm cầu nối mời học trò của mình đi qua; Tạo điều kiện cho học trò đi qua cầu. Sau đó rút cầu, khuyến khích học trò mình tự xây cầu cho riêng mình. 

Other Members