Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Phụ trách bộ môn F&B

Tốt nghiệp Trường Lycee Technique Hotelier “Alexis Heck” tại Luxembourg.

Kinh nghiệm 11 năm giảng dạy tại trường.

Châm ngôn sống:

“Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ”.

Other Members