Cô Vũ Thị Thúy Vi – Giáo viên Chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Cô Vũ Thị Thúy Vi

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị lưu trú và Chuyên ngành Quản trị Lễ tân Khách sạn – Trường Du Lịch & Khách sạn Saigontourist (2012).
  • Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE).
  • Thực tập viên quản lý Bộ phận Tiền sảnh tại khách sạn Windsor Plaza.
  • Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Sân golf CT Sphinx Nhân Sự.
  • Quản lý chuỗi khách hàng – mảng Hospitality – 3D Networks Singapore.
  • Đào tạo viên Chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc khách hàng.
  • Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại các khách sạn: Intercontinental Saigon (2016), Windsor Plaza (2016-2017), Central Palace (2018).
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 09 năm.

Other Members