Đào Thị Bích Ngọc – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Đào Thị Bích Ngọc

Cựu học viên ngành Khách sạn

Giải nhất kỳ thi tay nghề TP.HCM.

Giải ba Kỳ thi tay nghề Quốc gia 2010 nghề Dịch vụ nhà hàng.

Other Members