Đoàn Thị Tố Nhân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường Saigontourist

Đoàn Thị Tố Nhân

Cựu học viên ngành Nhà hàng
  • Học bổng toàn phần 1 năm tại trường Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck (LTHAH) – Luxembourg.
  • Giải nhì cuộc thi cúp “Georges Baptites Coupe quốc tế VI” được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế (2009).

Other Members