Hoàng Phi Hùng – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Hoàng Phi Hùng

Cựu học viên ngành Khách sạn

Giải nhất Hội thi HSSV Giỏi nghề TP. HCM lần 10 năm 2018 do Thành Đoàn và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức nghề Phục vụ phòng.

Other Members