Kra Jan Loen – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Kra Jan Loen

Cựu học viên ngành Khách sạn

Huy chương vàng “Liên hoan giọng hát vàng ngành du lịch TP. HCM” năm 2012 với ca khúc Tây nguyên “Ru em” (dân ca Tây nguyên)

Other Members