Lê Đặng Phương Linh – Cựu học viên ngành Nhà hàng Trường STHC

Lê Đặng Phương Linh

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhì Kỳ thi tay nghề TP. HCM nghề Dịch vụ Nhà hàng năm 2012.

Giải khuyến khích Kỳ thi tay nghề  Quốc gia năm 2012.

Other Members