Lê Thiện Chí – Cựu học viên Kỹ thuật chế biến món ăn (STHC)

Lê Thiện Chí

Cựu học viên ngành bếp

Chứng nhận xuất sắc nghề Nấu ăn Kỳ thi tay nghề  ASEAN năm 2013

Giải Ba Kỳ thi tay nghề trẻ Quốc gia nghề Nấu ăn năm 2012

Giải nhất Kỳ thi tay nghề trẻ TP. HCM nghề Nấu ăn năm 2012.

Other Members