Nguyễn Ngọc Thy – Cựu học viên ngành Hướng dẫn – Trường STHC

Nguyễn Ngọc Thy

Cựu học viên ngành Hướng dẫn

Giải ba Hội thi viết: “Hào khí Điện Biên” của Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức 2014.

Other Members