Nguyễn Nữ Kim Châu – Cựu học viên ngành Hướng dẫn – Trường STHC

Nguyễn Nữ Kim Châu

Cựu học viên ngành Hướng dẫn

Giải nhất Hội thi Hướng dẫn Du Lịch của sinh viên các cơ sở đào tạo trên toàn quốc lần I.

Other Members