Nguyễn Phương Toàn – Cựu học viên ngành Bếp – Trường STHC

Nguyễn Phương Toàn

Cựu học viên ngành bếp

Giải nhì Kỳ thi tay nghề trẻ TP. HCM do Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức.

Giải nhất Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X tại Hà Nội tháng 5/2018 nghề Nấu ăn.

Other Members