Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhất Hội thi HSSV Giỏi nghề TP. HCM lần 10 năm 2018 do Thành Đoàn và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức.

Giải nhất Kỳ thi tay nghề  TP. HCM do Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức năm 2018.

Giải khuyến khích Kỳ thi tay nghề trẻ Quốc gia lần thứ X tại Hà Nội tháng 5/2018 Nghề Dịch vụ Nhà hàng.

Other Members