Nguyễn Thị Thu Sương – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Nguyễn Thị Thu Sương

Cựu học viên ngành Khách sạn

Giải nhất Hội thi lễ tân giỏi STHC 2017 – Chủ đề: “Học để hội nhập”.

Other Members