Nguyễn Thùy Huyền Trang – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Nguyễn Thùy Huyền Trang

Cựu học viên ngành Khách sạn

Học bổng toàn phần 1 năm tại trường Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck (LTHAH)- Luxembourg.

Giải khuyến khích nghề Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2010.

 “Nghệ thuật là niềm đam mê của Trang nhưng chính ngành du lịch  mới là công việc mà Trang quyết định chọn để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai. Theo Trang, ngành “công nghiệp không khói” này ngày càng quan trọng hơn trong việc góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà. Việt Nam hứa hẹn sẽ là một điểm đến nổi tiếng thế giới về du lịch, sẽ cần nhiều nhân lực với trình độ chuyên môn cao hơn…”.

Other Members