Nguyễn Trúc Quân – Cựu học viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường STHC

Nguyễn Trúc Quân

Cựu học viên ngành bếp

Giải nhất Kỳ thi tay nghề trẻ TP HCM nghề Nấu ăn năm 2014.

Other Members