Nguyễn Việt Anh – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Việt Anh

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải ba Kỳ thi tay nghề TP. HCM

Giải ba Kỳ thi tay nghề Quốc gia nghề Dịch vụ Nhà hàng năm 2012.

Other Members