Nguyễn Võ Thanh Nhung – Cựu học viên ngành Hướng dẫn du lịch – trường STHC

Nguyễn Võ Thanh Nhung

Cựu học viên ngành Hướng dẫn

Giải nhất Hội thi HSSV Giỏi nghề TP. HCM lần 10 năm 2018 do Thành Đoàn và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức nghề Hướng dẫn du lịch.

Other Members