Thầy Nguyễn Thanh Vũ – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Thanh Vũ

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nguyễn Lê Cương – Giáo viên bộ môn Kỹ Thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Lê Cương

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Thầy Nalinda Prabath – Giáo viên bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nalinda Prabath

Giáo viên bếp âu
Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Trần Thị Thanh Tuyền – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Cô Trần Thị Thanh Tuyền

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Bùi Thị Kim Loan – Giáo viên tiếng anh

Cô Bùi Thị Kim Loan

Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ
Thầy Uông Tòng Cáng – Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Thầy Uông Tòng Cáng

Giáo viên bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn
Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan – Giáo viên Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn – Trường Saigontourist

Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan

Giáo viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn
do-minh-triet-min

Thầy Đỗ Minh triết

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Trịnh Thị Chung Tú – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn

Cô Trịnh Thị Chung Tú

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
Thầy Ngô Văn Hoàn – Giáo viên Bartender – Trường Saigontourist

Thầy Ngô Văn Hoàn

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Hồ Thị Bạch Lan – Giáo viên bộ môn Bếp Bánh – Trường Saigontourist

Cô Hồ Thị Bạch Lan

Giáo viên bộ môn Bếp - Bánh
Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
Cô Võ Thị Thùy An – Giáo viên bộ môn F&B – Trường Saigontourist

Cô Võ Thị Thùy An

Giáo viên bộ môn F&B
Cô Phạm Thị Đông – Giáo viên bộ môn Bếp – Trường STHC

Cô Phạm Thị Đông

Giáo viên bộ môn Bếp
Cô Lê Thị Lệ Hiền – Giáo viên môn Pháp luật – Trường STHC

Cô Lê Thị Lệ Hiền

Giáo viên môn Pháp luật
Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh – Giáo viên bộ môn Nhà hàng – Trường STHC

Cô Nguyễn Hoàng Nhật Thanh

Giáo viên bộ môn F&B
1800.55.88.27