Võ Hoàng Nhân – Cựu học viên ngành Bếp – trường STHC

Võ Hoàng Nhân

Cựu học viên ngành bếp
Trần Ngọc Hiếu – Cựu học viên ngành nhà hàng

Trần Ngọc Hiếu

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Nguyễn Tấn Công – Cựu học viên ngành Hướng dẫn du lịch (STHC)

Nguyễn Tấn Công

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Lê Thiện Chí – Cựu học viên Kỹ thuật chế biến món ăn (STHC)

Lê Thiện Chí

Cựu học viên ngành bếp
Phạm Thị Điểm – Cựu học viên Bartender – Trường STHC

Phạm Thị Điểm

Cựu học viên Bartender
Nguyễn Xuân Trọng – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Nguyễn Xuân Trọng

Cựu học viên lớp Bartender
Nguyễn Nữ Kim Châu – Cựu học viên ngành Hướng dẫn – Trường STHC

Nguyễn Nữ Kim Châu

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Nguyễn Hoa Thiên Lý – Cựu học viên trường Saigontourist (STHC)

Nguyễn Hoa Thiên Lý

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Lê Minh Toàn- Cựu học viên Trường Saigontourist (STHC)

Lê Minh Toàn

Cựu học viên ngành Bếp
Nguyễn Thị Bích Chi – Cựu học viên ngành hướng dẫn

Nguyễn Thị Bích Chi

Cựu học viên ngành Hướng dẫn
Võ Thị Bích Chiêu – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Võ Thị Bích Chiêu

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Lê Đặng Phương Linh – Cựu học viên ngành Nhà hàng Trường STHC

Lê Đặng Phương Linh

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Thượng Mỹ An – Cựu học viên ngành Nhà hàng

THƯỢNG MỸ AN

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Đoàn Thị Tố Nhân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường Saigontourist

Đoàn Thị Tố Nhân

Cựu học viên ngành Nhà hàng
Dinh-minh-man

Thầy Đinh Minh Mẫn

Giáo viên bộ môn Housekeeping
nguyen-giang-nam

Thầy Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH
1800.55.88.27