Phạm Thị Điểm – Cựu học viên Bartender – Trường STHC

Phạm Thị Điểm

Cựu học viên Bartender

Giải nhì biểu diễn pha chế ( bảng nữ) Hội thi Bartender Saigontourist mở rộng năm 2012.

Other Members