Phan Bảo Nghi – Cựu học viên ngành Nhà hàng – trường STHC

Phan Bảo Nghi

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhì Kỳ thi tay nghề trẻ TP. HCM do Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức Nghề Phục vụ Nhà hàng.

Giải Khuyến khích Kỳ thi tay nghề trẻ Quốc gia lần thứ X tại Hà Nội tháng 5/2018.

Other Members