Phan Thị Kim Ngân – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Phan Thị Kim Ngân

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải ba Kỳ thi tay nghề trẻ Thành phố TP. HCM nghề Dịch vụ nhà hàng năm 2014.

Other Members