Phan Thị Minh Thúy – Cựu học viên Ngành Nhà hàng – Trường STHC

Phan Thị Minh Thúy

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Giải nhất nghề Dịch vụ nhà hàng Kỳ thi tay nghề TP.HCM năm 2016

Giải ba nghề Dịch vụ nhà hàng Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2016.

Other Members