Thầy Đặng Quốc Hòa – Giáo viên Kỹ năng đào tạo – Trường STHC

Thầy Đặng Quốc Hòa

Giáo viên Kỹ năng đào tạo
  • Cử nhân Anh văn tốt nghiệp đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1986.
  • Hoàn thành chương trình Quản trị du lịch 1 năm 1990-1991 tại Thái Lan.
  • Giảng viên kỹ năng đào tạo của Chương trình phát triển đào tạo viên của Dự án phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam – EU.

Châm ngôn sống:

“Sống trung thực, lạc quan!”

Other Members