Thầy Dương Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng – Trường Saigontourist

Thầy Dương Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – MBA – Trường Đại học Bolton, England
  • Các chứng chỉ: Certificate of International Hotel Management  của Học viện CERIA, Bỉ ; Học viện TAFE, Úc ; Học viện PSB, Singapore. .
  • Kinh nghiệm làm việc 29 năm
  • Đã từng quản lý với vị trí Giám đốc tại Khách sạn Saigon – Ninh Chữ, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

Other Members