Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến – Giáo viên bộ môn Housekeeping – trường STHC

Thầy Huỳnh Phạm Minh Tiến

Giáo viên Bộ môn Housekeeping
  • Cử nhân Anh văn.
  • Chứng chỉ CHE (Certified Hospitality Educator).
  • Đào tạo viên Du thuyền Costa chuyên ngành Housekeeping.
  • Hơn 10 năm kinh nghiêm trong ngành khách sạn, du thuyền và đào tạo.
  • Đơn vị từng công tác: Sheraton Saigon Hotel & Towers, Hard Rock Cafe Ho Chi Minh City, Star Cruises (Genting Cruise Lines).

Other Members