Thầy Lê Ngọc Hiếu – Giáo viên bộ môn F&B – Trường STHC

Thầy Lê Ngọc Hiếu

Giáo viên bộ môn F&B
  • Cử nhân Anh Văn (Đại học KHXHNV-TPHCM-VN)
  • Chứng chỉ TF-ITEES TVET MULTI-DISICPLINE LEADERS/ SPECIALISTS PROGRAME by ITE EDUCATION SERVICES, SINGAPORE
  • Chứng chỉ TRAIN THE TRAINER COURSE level 2 by COSTA HOSPITALITY CAMPUS, ITALY.
  • Chứng chỉ HACCP by LUX DEV-VIE
  • Kinh nghiệm làm việc 10 năm trên tàu du thuyền 5 sao, STAR CRUISES GROUP.
  • Thành tích đạt được Achiever of the month on Super Star Virgo, Dec 2004.
  • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy, huấn luyện học sinh giỏi nghề cấp Thành phố, cấp Quốc gia, chuyên ngành phục vụ nhà hàng.
  • Nhiều chứng chỉ được cấp bởi PANAMA MARITIME ADMINISTRATION, REPUBLIC OF PANAMA & VIET NAM MARITIME UNIVERSITY & SAIGON TOURIST HOSPITALITY COLLEGE (Crowd Management, Personal Safety & Social Responsibilities, Personal Survival Techniques, Proficiency in Survival Craft, Courses of Banquet, Wine,…)

Other Members