Nguyễn Đình Thy – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Đình Thy

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
  • Tốt nghiệp loại Khá – Chuyên ngành Điện – Điện tử – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị Lễ tân Khách sạn – Trường Du lịch & Khách sạn Saigontourist (2013).
  • Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE).
  • Nhân viên Lễ tân Khách sạn Holiday Inn Express, Middletown, R.I., USA (2010-2011).
  • Nhân viên bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Caravelle Saigon (2011-2012).
  • Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại khách sạn Central Palace (2018).
  • Đào tạo viên chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc khách hàng.
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 10 năm.

Other Members