Thầy Nguyễn Đức Đạt – Giáo viên giảng dạy Maketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Đức Đạt

Giáo viên Marketing du lịch

Cử nhân tiếng Anh, hệ chính quy (1981-1985), Đại học Tổng hợp TP HCM

Đã từng làm việc tại :

  • Khách sạn Rex  (1986-1994)
  • Khách sạn Majestic (1995-2006)
  • Longhai Beach Resort (2006-2007)
  • Lan Anh Club (2007-2008)

Other Members